Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

(Παρ. 16/9/16 – 15:20-18:44)
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 1,5 ΔΙΣ €
Κατατέθηκε χθες στη Βουλή προς κύρωση η από 14-11-2014 σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» και η από 19.7.2016 τροποποιητική σύμβαση. Με την ψήφιση αυτή προστίθενται και άλλες παραβιάσεις στο μακρύ κατάλογο των παρανομιών που αφορούν την επίμαχη σύμβαση καθώς:

  1. Δεν έχει τελεσιδικήσει η διαδικασία ελέγχου της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
  2. Δεν έχει εγκριθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ούτε έχει γίνει διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό και επομένως παραβιάζεται για μία ακόμη φορά η Οδηγία 2001/42/ΕΚ της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  3. Βρίσκεται εν εξελίξει Εισαγγελική έρευνα για την εκτίμηση της αξίας του παραχωρούμενου ακινήτου.
  4. Το Φθινόπωρο εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η με αριθμό πρωτοκόλλου 0694/30-6-2015 αναφορά μας, η οποία ήδη έχει κριθεί παραδεκτή και μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση.
Επισημαίνουμε ότι η έγκριση της σύμβασης από την Κυβέρνηση και τη Βουλή εκθέτει το Ελληνικό κράτος σε πιθανή διεκδίκηση αποζημιώσεων από την εταιρεία σε περίπτωση μη ικανοποίησης κάποιας εκ των αναβλητικών αιρέσεων που διέπουν την σύμβαση ή και ακύρωση της σύμβασης για άλλους λόγους, εκ των οποίων οι τρείς αφορούν δικαστικές αποφάσεις.
Το Ελληνικό δημόσιο με την υπογραφή της σύμβασης αυτής θα έχει άμεσα ζημία της τάξης των 1,7 δις (2δις πλην 300 εκ. που είναι η άμεση προκαταβολή του επενδυτή). Το τίμημα έχει οριστεί στο εξαιρετικά χαμηλό ποσόν των 915 εκ. το οποίο καθώς θα καταβληθεί σε βάθος 10 ετών έχει παρούσα αξία περ. 576 εκ. €. Το δημόσιο θα εξαναγκαστεί να δαπανήσει άμεσα περίπου 1,5 δις για την μετεγκατάσταση 69 υπηρεσιών του και αργότερα τουλάχιστον άλλα 500 εκ για τις αποζημιώσεις στα καζίνο Λουτρακίου και Πάρνηθας.
Το ΤΕΕ (σύμβουλος του Δημοσίου)εκτίμησε την επενδυτική αξία του Ελληνικού στα 3 δις € καθώς και οι δύο πραγματογνώμονες που όρισε ο Εισαγγελέας έχουν αντίστοιχα εκτιμήσει την αξία του Ελληνικού στο 1,5 δις ( ο κ. Αναματερός) και ο στα 2,3 δις ( ο κ. Μελάς).
Επίσης ενημερώνουμε ότι στις 15.9.2016 κατετέθη στο Ελεγκτικό Συνέδριο αίτηση αναθεώρησηςτης με αριθ. 1784/2016 Απόφασης του VI Τμήματος, η οποία έκρινε σύννομη τη σύμβαση. Η αίτηση υπογράφεται από τον Ευρωβουλευτή κ. Νίκο Χουντή και μέλη της Επιτροπής μας.

Οι αιτούντες επικαλούμαστε άμεσο και σπουδαίο έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας αναθεώρησης. Επειδή η κρινομένη σύμβαση δεν είναι μια οποιαδήποτε συνήθης δημόσια σύμβαση.Επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά την ζωή όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου κατά τρόπο δραματικό και μη αναστρέψιμο και αυτό σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής:
1. επειδή δομεί τον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της Παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσμά με μια ένταση που δεν έχει προηγούμενο στα πολεοδομικά χρονικά της χώρας μας, καταδικάζοντας σε οικονομικό μαρασμό τις σημερινές φθίνουσες παραγωγικές δραστηριότητες του Λεκανοπεδίου απέναντι στις οποίες η νέα πόλη πολλαπλών χρήσεων και δραστηριοτήτων θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά
2. επειδή σε μια πόλη που έχει ανάγκη, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, από περίπου 50.000 στρέμματα πρασίνου για να επιβιώσει, θυσιάζεται στο βωμό του άκρατου κέρδους του «επενδυτή» ο τελευταίος ελεύθερος δημόσιος χώρος της και αυτό χωρίς να τηρηθούν τα προαπαιτούμενα που ορίζουν Συνθήκες, Συμβάσεις, Οδηγίες της Ε.Ε καθώς και το Σύνταγμα και η Ελληνική νομοθεσία.
Η Lamda Development αποκτά στο Ελληνικό Δικαιώματα Επιφανείας για 99 έτη (!) και ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Κατ’ ουσίαν ιδιοποιείται σκανδαλωδώς το δημόσιο ακίνητο. Σύμφωνα με το σχέδιο Foster, που συνοδεύει τη σύμβαση, στο Ελληνικό θα δημιουργηθεί μια νέα εσωστρεφής ιδιωτική πόλη 27.000 κατοίκων και δόμησης 3-3,6 εκατ. τ.μ. Στις χρήσεις περιλαμβάνονται κατοικία διαφορετικών ειδών, τουριστικά καταλύματα, καζίνο και συνοδές χρήσεις, κτίρια γραφείων, λιανικό εμπόριο και τεράστια πολυκαταστήματα, κτίρια υγείας - πρόνοιας, ιδιωτικό πανεπιστημιακό συγκρότημα, άλλα κτίρια εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού.
Η εσωστρεφής αυτή πόλη απομονώνει όσους θα κατοικήσουν εκεί, παρέχοντας όλες τις δυνατές εξυπηρετήσεις. Στις ζώνες που γειτνιάζει με ενεργές οικονομικά περιοχές των πέριξ δήμων, λειτουργεί ανταγωνιστικά προς αυτές, καθώς δημιουργεί νέες εκτεταμένες ζώνες γραφειακών χώρων, πολυκαταστημάτων κ.λπ. Πρόκειται για μία ιδιωτική πόλη η οποία θα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο ως προς τις δημοτικές υπηρεσίες και τις κοινόχρηστες λειτουργίες. Στο κορεσμένο οικολογικά Λεκανοπέδιο όπου η Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή είναι απαγορευτική σε νέα δόμηση και στην καρδιά των παράκτιων και γειτονικών δήμων, όπου υπάρχει ήδη τεράστια φούσκα ακινήτων, η φερόμενη ως επένδυση αποτελεί μια καταστροφική οικολογικά βόμβα με τεράστιες επιπτώσεις για την οικονομία της περιοχής, ευρύτερα τουΛεκανοπεδίου.
Η νέα ιδιωτική πόλη θα προσελκύσει για ορισμένες, προσιτές οικονομικά λειτουργίες, καταναλωτές από τους κατοίκους των πέριξ δήμων και όλο το Λεκανοπέδιο, πλήττοντας τις ήδη συρρικνωμένες οικονομικές δραστηριότητες της Αττικής. Τα νέα κτίρια γραφείων, τα malls και λοιπά καταστήματα στον άξονα της Βουλιαγμένης και το πλήθος των κατοικιών του σχεδίου Foster θα οδηγήσουν σε οριστικό μαρασμό τη σημερινή αγορά ακινήτων και σε πτώχευση τις σχετικές επιχειρήσεις. Οι νέες κακοπληρωμένες και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στα ερείπια των μικρών και μεσαίων οικοδομικών, εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων, της μισθωτής εργασίας, της αυτοαπασχόλησης και των συμπληρωματικών εισοδημάτων από ενοικίαση.
Ένα τεράστιο εργοτάξιο θα λειτουργεί για δεκαετίες, δημιουργώντας μόνιμη επιβάρυνση τόσο στις λειτουργίες της πόλης και της ζωής των κατοίκων όσο και στον τομέα του τουρισμού.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι για πρώτη φορά παραχωρείται αρχαιολογικός χώρος σε ιδιώτη. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις εργασίες της και κυρίως η δόμηση εκατομμυρίων τ.μ. θα αποτρέψει οριστικά την ανασκαφή - ανάδειξη των αρχαίων πόλεων
Αλιμούντος, Αιξωνής, Ευωνύμου.  
Όσον αφορά την αίτηση αναθεώρησης εκτός των ανωτέρω επικαλούμαστε:
Α. Ότι το άρθρο 35 παρ. 5 του ν.4129/1973 περί Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως τροποποιήθηκε είναι αντισυνταγματικό, επειδή όχι μόνο ψηφίζονται νόμοι που προσκρούουν στις διατάξεις του Συντάγματος και οδηγούν στην κατάλυση αυτού αλλά και δρομολογείται η πλήρης κατάργηση του φυσικού δικαστή (άρθρο 8 Συντάγματος) με την πιεστικά επιζητούμενη από τους δανειστές πλήρη ποινική και αστική ασυλία του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου εκποίησης όλης της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας (ΕΔΗΣ) προκειμένου να γεμίσει ο Πίθος των Δαναΐδων του φερόμενου ως δημοσίου χρέους.
Β. Ότι εσφαλμένα το Ε.Σ. αποφάσισε ότι δεν κωλύεται η κύρωση – υπογραφή της σύμβασης επειδή λαμβάνει ως δεδομένη την αξία του Ελληνικού παρά το γεγονός ότι για το θέμα αυτό αλλά και για όλες τις άλλες παραβάσεις/παραβιάσεις που αναφέρονται στην αίτηση μας εκκρεμεί:
1) Εισαγγελική έρευνα για την εκτίμηση της αξίας του παραχωρούμενου ακινήτου,
2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 0694/30-6-2015 αναφορά μας στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ήδη έχει κριθεί παραδεκτή και εξετάζεται το φθινόπωρο, σχετικά με:
  • Την καταπάτηση του άρθρου 107 και επόμενων της ΣΛΕΕ (πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε)
  • Την μη εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης του Aarchus
  • Την καταπάτηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Φλωρεντίας για την προώθηση της προστασίας των τοπίων
  • Την παράκαμψη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της συνθήκης της Βαρκελώνης που αναδεικνύουν τα λιβάδια Posidonia
  • Τη μη εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, επειδή δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ)
Η αποδοχή ενός παράνομου καταχρηστικού, απεχθούς και επονείδιστου χρέους - όπως διαπιστώνει η αρμόδια Επιτροπή (Επιτροπή Αλήθειας) για το Χρέος της Ελληνικής Βουλής - εκ μέρους της χώρας οδήγησε στην υπογραφή τριών δανειακών συμβάσεων, την επιβολή της δέσμευσης του συνόλου της περιουσίας του λαού (Δημόσια και Ιδιωτικής) και την απογύμνωση από όλες τις ασυλίες του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Το έγκλημα του ξεπουλήματος του Ελληνικού ολοκληρώνεται. Η κυβέρνηση προχωρά βιαστικά στην κύρωση της σχετικής συμφωνίας ΤΑΙΠΕΔ – LAMDA DEVELOPMENT. Καταθέτει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.
Με τις γνωστές διαδικασίες «ψεκάστε – σκουπίστε – τελειώσατε» παραδίδει τον τελευταίο, μεγάλο, δημόσιας ιδιοκτησίας, ελεύθερο χώρο του λεκανοπεδίου στους κερδοσκόπους, ενώ εκκρεμεί η εισαγγελική έρευνα για διαφθορά, η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και μια σειρά προϋποθέσεις που η σύμβαση περιλαμβάνει. Επισπεύδει τις διαδικασίες επιδιώκοντας να δημιουργήσει τετελεσμένα και να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στους δικαστικούς που εξετάζουν την υπόθεση. Αν την μπλοκάρουν, για νομικούς λόγους, τότε η χώρα θα πρέπει να πληρώσει αποζημιώσεις στο Λάτση.
Παραδίδει ένα χώρο που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή στο λεκανοπέδιο. Παραδίδει ένα ακόμη χώρο που με αγώνες των πολιτών σώθηκε μέχρι σήμερα από την τσιμεντοποίηση. Αυτοί οι αγώνες αποτέλεσαν στοιχείο της συγκρότησης και της ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά από το σημερινό πρωθυπουργό στην πορεία του προς την εξουσία.
Επαναλαμβάνεται η τραγωδία του Πειραιά, της Χαλκιδικής, των περιφερειακών αεροδρομίων, της Ελλάδας που ξεπουλιέται. Άνθρωποι που κάποτε, μαζί μας, υπερασπίστηκαν δημόσια αγαθά και δικαιώματα βάζουν ξεδιάντροπα την τελική υπογραφή.
Βεβαίως όπως «ο βρεγμένος τη βροχή δεν την φοβάται» έτσι και μια κυβέρνηση που ρίχνει συνεχώς στο πηγάδι ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, μισθούς, συντάξεις και ζωές πολιτών δεν στενοχωριέται να υπογράφει και το ξεπούλημα του Ελληνικού.
Είμαστε μπροστά σ’ ένα έγκλημα πολιτικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, εθνικό και οι υπεύθυνοι έχουν σοβαρές ευθύνες όχι μόνον πολιτικές αλλά και ποινικές. Να είναι σίγουροι ότι τα εγκλήματα πληρώνονται, αργά ή γρήγορα.
Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού καλεί, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινώσει μόλις κατατεθεί το νομοσχέδιο, σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή.
Η ιστορία του Ελληνικού δεν τελειώνει εδώ!!
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 1,5 ΔΙΣ
ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ, ΝΑ ΠΑΤΕ ΑΛΛΟΥ... ΑΛΛΑ ΠΟΥ;
Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ*
Yπηρεσίες οκτώ υπουργείων, η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ τηςΠεριφέρειας Αττικής και κοινωνικές δομές του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, που στεγάζονται σήμερα σε 69 κτίρια του παλιού αεροδρομίου και του αθλητικού κέντρου στον Αγιο Κοσμά, θα βρεθούν στον δρόμο μετά την επικείμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του Ελληνικού στον επενδυτικό όμιλο που εκπροσωπείται από τη Lamda Development.
Ανάμεσα στους δημόσιους φορείς που είναι υπό έξωση φιγουράρουν οι εγκαταστάσεις τηςΜετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του FIR Αθηνών, το μοναδικό αμαξοστάσιο των λεωφορείων που εξυπηρετεί όλες τις γραμμές των νότιων περιοχών της πρωτεύουσας, το ΕΚΑΒ και το τοπικό αστυνομικό τμήμα!
Πρόκειται για υποδομές που στεγάζονται σήμερα σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 1,44 εκατ. τετραγωνικών μέτρων και η εξασφάλιση νέων χώρων μαζί με τη μετεγκατάσταση υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, κονδύλι που θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο. Οι ανησυχούντες για το μέλλον της επένδυσης προφανώς δεν μπήκαν στον κόπο να το συμπεριλάβουν στα... οφέλη.
Κτίριο μετεγκατάστασης υπάρχει μόνο για το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Εχει κατασκευαστεί από χρόνια με κοινοτικά κονδύλια στην περιοχή των Λεγρενών, αλλά διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι έχει ένα... μικρό πρόβλημα: βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα, που είναι απαραίτητη για τα εργαστήρια!
Ο επενδυτικός όμιλος έχει συμφωνήσει να παραμείνουν οι προπονητικές εγκαταστάσεις στον Αγιο Κοσμά ώς την κατασκευή νέων, καθώς και οι υποδομές του FIR για μία δεκαπενταετία. Δεν είναι γνωστό αν η... διευκόλυνση θα συνοδεύεται από καταβολή ενοικίου από το Δημόσιο.
ΥΠΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει να λύσει δύο σοβαρά προβλήματα μετεγκατάστασης κρίσιμων υποδομών.
Το πρώτο αφορά την ΥΠΑ, που έχει διατηρήσει τις εγκαταστάσεις του παλιού αεροδρομίου, ενώ τα γραφεία της βρίσκονται στο κατάφυτο πρώην αμερικανικό κολέγιο θηλέων, κοντά στην παραλιακή λεωφόρο, καταλαμβάνοντας περίπου 210 στρέμματα.
Οι σχεδιασμοί συνδέονται με το FIR και αναζητείται χώρος, πιθανότατα κοντά στο «Ελ. Βενιζέλος», που θα συνδυαστεί με την αναβάθμιση του εξοπλισμού, ο οποίος έχει ξεπεραστεί από χρόνια, αλλά δεν ανανεώθηκε παρ’ όλο που χρηματοδοτείται από το Eurocontrol και θα πολλαπλασιάσει τα έσοδα του Δημοσίου μέσα από την αύξηση της χωρητικότητας του ελληνικού εναέριου χώρου.
Το δεύτερο αφορά το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, που εξυπηρετεί το 25% των λεωφορειακών γραμμών του λεκανοπεδίου και από το 2002 αξιοποιεί μια έκταση περίπου 80 στρεμμάτων κοντά στον σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, δίπλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Η «Ελληνικόν Α.Ε.» έχει σπεύσει να στείλει τελεσίγραφο, ζητώντας την αποχώρηση, και η προηγούμενη διοίκηση είχε αναθέσει μελέτη μεταφοράς σε νέο χώρο, με κόστος 130.000 ευρώ.
Πάνω από 810.000 τετραγωνικά μέτρα ανήκουν στην αρμοδιότητα της «Ελληνικόν Α.Ε.» και είναι μισθωμένα σε επιχειρηματίες για διάφορες χρήσεις, ενώ πρέπει να ξηλωθούν οι κεραίες όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας!
Η εταιρεία, που κατέχει σήμερα το 100% των μετοχών του δημόσιου ακινήτου των 6.200 στρεμμάτωνκαι είναι θυγατρική του ΤΑΙΠΕΔ, ακόμη και το φετινό καλοκαίρι προχώρησε σε μισθώσεις παραθαλάσσιων εγκαταστάσεων.
Στέλνει εξώσεις σε υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά δεν δείχνει να ανησυχεί για τη μόνιμη κατάληψη χώρων του παλιού αεροδρομίου από νταλίκες και τουριστικά πούλμαν. Το αυτοσχέδιο πάρκινγκ βρίσκεται πολύ κοντά στο φυλάκιο της αστυνομίας και τους χώρους του FIR και της ΥΠΑ.
Στους χώρους που διαχειρίζεται η συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργούν σημαντικές υποδομές, όπως το κτίριο της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ), που είχε κατασκευαστεί με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και καλύπτει έκταση 3,2 στρεμμάτων.
Υπάρχουν επίσης οι εγκαταστάσεις με τις κεραίες όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις που είχαν γίνει το 2004 και είχαν νοικιαστεί παλαιότερα σε ιδιώτες.
Στην αρμοδιότητά της ανήκουν εγκαταστάσεις τεσσάρων τουριστικών ακινήτων στην παραλία του Αγίου Κοσμά, που είναι νοικιασμένα και λειτουργούν ως χώροι διασκέδασης. 


Με βάση πρόσφατη καταγραφή της «Ελληνικόν Α.Ε.», οι σημαντικότερες υπηρεσίες που μένουν άστεγες είναι οι εξής:
■ Υπουργείο Οικονομικών. Διαθέτει τρεις διαφορετικές υπηρεσίες τελωνειακών αρχών που στεγάζονται σε χώρους του παλιού αεροδρομίου.
■ Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Σε έκταση περίπου 350 στρεμμάτων στεγάζεται το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ), με κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 565.000 τετραγωνικών.
Λειτουργούν επίσης ο σταθμός εξυπηρέτησης πολεμικής αεροπορίας και τα γραφεία του ανωτάτου συμβουλίου αθλητισμού ενόπλων δυνάμεων. Στην αρμοδιότητά του είναι οι εγκαταστάσεις της ΕΜΥ και ο μετεωρολογικός σταθμός του Ελληνικού.
■ Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ο μεγάλος χαμένος, αφού πέρα από τις εγκαταστάσεις στον Αγιο Κοσμά, χρησιμοποιεί διάφορα κτίρια του παλιού αεροδρομίου για τα γραφεία διαφόρων ομοσπονδιών (κολύμβησης, γυμναστικής, υποβρύχιας δραστηριότητας, μπέιζμπολ κ.ά.).
Πάνω από 15.000 τετραγωνικά έχουν διατεθεί σε κτίρια κοντά στο ρέμα Τραχώνων για τη στέγαση της ΚΣΤ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ άλλα 500 τετραγωνικά αξιοποιούνται από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού.
■ Υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Επτά υποδομές της αρμοδιότητάς τους έχουν βρει από χρόνια στέγη στην παλιά αμερικανική βάση. Πρόκειται για ένα θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων, υποδομές για άτομα με κινητικά και άλλα προβλήματα, καθώς και το ΕΚΑΒ.
 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε διάφορα κτίρια στεγάζεται η υποδιεύθυνση ασφαλείας νότιου τομέα, η τροχαία, το αστυνομικό τμήμα Ελληνικού, η πυροσβεστική, το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς η ομάδα «Δίας».
 Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης. Στη βόρεια πλευρά του παλιού αεροδρομίου λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο, ένας παιδικός σταθμός και το πολιτιστικό κέντρο, ενώ διάφορες υπηρεσίες στεγάζονται σε διάφορα κτίσματα κοντά στην πλαζ του Αγίου Αλεξάνδρου.
Λειτουργούν επίσης το προπονητήριο μπάσκετ, ο σταθμός μεταφόρτωσης σκουπιδιών, ενώ χάνεται και η δημοτική πλαζ του Αγίου Κοσμά που είχε απελευθερώσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, με πρωτεργάτη τον Χρήστο Κορτζίδη.
■ Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά. Στα κτίρια που της είχαν διατεθεί στεγάζονται οκτώ διαφορετικοί φορείς και υπηρεσίες.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.», οι ναυτικοί όμιλοι Αγίου Κοσμά, Αιγυπτιωτών και Ελληνικού, οι ενώσεις Κρητών και Ποντίων και τα γραφεία της ΠΑΕ του Εθνικού Πειραιά.
Σε περίπου 21 στρέμματα, κοντά στον χώρο των αεροσκαφών, προς την πλευρά της οδού Περγάμου, στεγάζεται το πολιτιστικό κέντρο των εργαζομένων στην «Ολυμπιακή», με πολύτιμο υλικό από την πορεία του πρώην εθνικού μας αερομεταφορέα.
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού, που περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης για την καταβολή της υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ, αναμένεται να υποβληθεί το επόμενο διάστημα (πιθανότατα τη Δευτέρα) στη Βουλή για επικύρωση, μαζί με τις βελτιώσεις της αρχικής συμφωνίας του Νοεμβρίου του 2014 που περιλαμβάνονται στο MoU, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφτηκε πρόσφατα ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και το επενδυτικό σχήμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την εκ των υστέρων έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης.
Δεν είναι γνωστό αν αυτή η ανορθόδοξη επιλογή, που επιβλήθηκε από τους δανειστές, κρύβεικινδύνους για αποζημιώσεις του Δημοσίου προς τους επενδυτές, σε περίπτωση που το ΣτΕ απορρίψει το σχέδιο πολεοδόμησης, όπως έγινε με την περίπτωση του «Αστέρα» Βουλιαγμένης.
*Πηγή: efsyn.gr


Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

http://iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25255:paranomipsifisi-elliniko&catid=81:kivernisi&Itemid=198

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου