Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Η προσφυγή των κατοίκων Χαλκιδικής έφερε… πανικό στην «Ελληνικός Χρυσός»

Χαλκιδικής

Νέο επεισόδιο στη διαμάχη του κινήματος ενάντια στις εξορύξεις με την Ελληνικός Χρυσός. Συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής η προσωρινή διαταγή επί της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη κατά της εταιρείας για τα εξορυκτικά απόβλητα.

Συγκεκριμένα, η προσφυγή των κατοίκων αφορά: την απόθεση επικινδύνων εξορυκτικών αποβλήτων στον υπό κατασκευή Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση Κοκκινόλακκα της περιοχής Μαντέμ Λάκκος Χαλκιδικής και τη διακίνηση επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων από την Ολυμπιάδα προς το Στρατώνι στην ίδια περιοχή. Το αίτημα των κατοίκων για λήψη ασφαλιστικών μέτρων σχετίζεται με την ύπαρξη σημαντικών κινδύνων για την υγεία τους αλλά και για το περιβάλλον εξαιτίας τόσο της απόθεσης όσο και της διακίνησης αποβλήτων που, όπως υποστηρίζουν, διενεργούνται παρανόμως από την εταιρεία χρυσού.
Σχετικά με τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, τονίστηκε στο δικαστήριο ότι είναι σε φάση κατασκευής και χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας δέχεται παρανόμως επικίνδυνα εξορυκτικά απόβλητα. Οπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κατασκευής του έχουν συντελεστεί διαφοροποιήσεις που καθιστούν το έργο επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τέτοιες είναι, μεταξύ άλλων, η απουσία του συμπυκνωμένου στρώματος αργίλου και εφαρμογή διαφορετικού συστήματος στεγάνωσης, η μη λιθογόμωση της στοάς και εφαρμογή διαφορετικής μεθόδου καθώς και η κατασκευή του κατάντη φράγματος χωρίς ενσωμάτωση πυρήνα από αδιαπέραστο υλικό.
Η προσφυγή των κατοίκων φαίνεται πως επέφερε σημαντική αναταραχή στους κόλπους της εταιρείας, που εκπροσωπήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με… τέσσερις συνηγόρους υπεράσπισης, δύο εξ αυτών σε συμβουλευτικό ρόλο. Υπό αυτές τις συνθηκες, η αίτηση απορρίφθηκε όσον αφορά το προσωρινά εκτελεστό του αιτήματος (την προσωρινή διαταγή), ωστόσο το δικαστήριο προσδιόρισε την επί της ουσίας συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων στη συντομότερη δυνατή δικάσιμο και η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες αμέσως μετά το καλοκαίρι, στις 4 Σεπτεμβρίου.
http://www.iskra.gr/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%AD%CF%86/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου