Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

(Αντωνάκη, ψευτάκο)! Stress Test: Απέτυχαν 25 ευρωπαϊκές τράπεζες. Κεφαλαιακά κενά σε Εθνική και EurobankΑνακοινώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής από την ΕΚΤ, τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα για τα Stress Test των ευρωπαϊκών τραπεζών, με καλά και λιγότερο καλά νέα για την Ελλάδα.
Άπό τις 130 τράπεζες που ελέγχθηκαν οι 105 πέρασαν με επιτυχία τα τεστ ενώ δεν κατάφεραν να περάσουν τον κεφαλαιακό πήχη του 5,5% 25 τράπεζες.

Από τις ελληνικές τράπεζες, η Αlpha Bank πέρασε με επιτυχία τα τεστ καθώς συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των 105 τραπεζών, ενώ οι υπόλοιπες τρείς τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική και Εurobank) παρόλο που βρίσκονται στη δεύτερη ομάδα, περνούν τα τεστ με αστερίσκους.
Τα τεστ αντοχής εντόπισαν κεφαλαιακά κενά σε Εθνική Τράπεζα (936 εκ. ευρώ) και Eurobank (1,76 δισ. ευρώ), ωστόσο λόγω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και του αναβαλλόμενου φόρου, είναι θωρακισμένες.
Όπως αναφέρεται σε υποσημείωση της ΕΚΤ πρακτικά οι δύο αυτές τράπεζες αν ληφθεί υπόψιν η "δυναμική διάσταση" του Ισολογισμού τους "πρακτικά δεν αντιμετωπίζουν" κεφαλαιακό έλλειμμα.
Η επίπτωση στις τράπεζες από τον έλεγχο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 62 δισ.ευρώ εκ των οποίων τα 25 δισ.ευρώ αφορούν σε κεφαλαιακό έλλειμμα και τα 37 δισ.ευρώ στην προσαρμογή της αξίας του ενεργητικού τους.
Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι οι 130 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιπλέον ύψους 136 δισ.ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε, εκ των 25 τραπεζών στις οποίες εντοπίστηκαν κεφαλαιακές ελλείψεις ύψους 25 δισ.ευρώ, οι 12 τράπεζες έχουν ήδη καλύψει το σχετικό κενό, αυξάνοντας τα κεφάλαιά τους κατά 15 δισ.ευρώ στη διάρκεια του 2014. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η Τράπεζα Πειραιώς.
H ανακοίνωση της ΤτΕ για τα αποτελέσματα
Τρία από τα τέσσερα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν μέρος στη συνολική αξιολόγηση δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων με βάση την υπόθεση δυναμικού ισολογισμού και το τέταρτο πιστωτικό ίδρυμα στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση, υποστηρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος σε ανακοίνωση της αναφορικά με τα αποτελέσματα των stress tests.
Όπως εξηγεί η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Alpha Bank A.E. δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων, η οποία όμως υπερκαλύπτεται από την καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε το 2014 μετά και την αφαίρεση του ποσού εξαγοράς προνομιούχων μετοχών.
Με βάση την υπόθεση στατικού ισολογισμού, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank Ergasias A.E. παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες πραγματοποίησαν το 2014. Ωστόσο, όπως αναφέρει η συγκεντρωτική έκθεση της συνολικής αξιολόγησης: «για [αυτές] τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και οι οποίες εμφανίζουν κεφαλαιακή υστέρηση βάσει του στατικού ισολογισμού, οι προβολές βάσει του δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες εκπονήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει του στατικού ισολογισμού, καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με την ΓΔ Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) θα ληφθούν υπόψη από τις Μικτές Εποπτικές Ομάδες για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Βάσει του δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα (Εθνική Τράπεζα Α.Ε.) δεν παρουσιάζει υστέρηση κεφαλαίων και ακόμη μία (Eurobank Ergasias A.E.) στην ουσία δεν παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση".
Η ελληνική ιδιαιτερότητα
Η διττή αυτή εικόνα που εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες (να μην εμφανίζουν κεφαλαιακές ανάγκες ενώ τυπικά απέτυχαν στα stress tests) οφείλεται σύμφωνα με την ΤτΕ στο ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών δεν είχαν επίσημα εγκριθεί και δημοσιευθεί πριν από τις 31.12.2013, οι ελληνικές τράπεζες εφάρμοσαν την υπόθεση του «στατικού ισολογισμού», σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΒΑ. Ωστόσο, και οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες υλοποιούν ήδη κατά το 2014 σχέδια αναδιάρθρωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένου ότι οι προβολές που συνάγονται βάσει του στατικού ισολογισμού δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές της μελλοντικής κεφαλαιακής θέσης των εν λόγω τραπεζών, η άσκηση διεξήχθη παράλληλα εφαρμόζοντας την προσέγγιση του «δυναμικού ισολογισμού», η οποία προσέγγιση ήταν και η μοναδική που ακολουθήθηκε για ορισμένες από τις άλλες συμμετέχουσες τράπεζες. Οι δυναμικοί ισολογισμοί υποβλήθηκαν σε εξίσου αυστηρή διαδικασία διασφάλισης ποιότητας όπως και στην περίπτωση των στατικών ισολογισμών.
Τι είναι το δυναμικό μοντέλο
Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων βάσει του δυναμικού ισολογισμού αντανακλούν την εκτιμώμενη κεφαλαιακή θέση των τραπεζών καθώς συμπεριλαμβάνονται τα σχέδια αναδιάρθρωσης που ήδη αυτές υλοποιούν. Τα αποτελέσματα αυτά θα ληφθούν υπόψη από τις Μικτές Εποπτικές Ομάδες για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών.
Όσες τράπεζες παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Συνολικής Αξιολόγησης θα πρέπει, εντός δύο εβδομάδων από την παρούσα ανακοίνωση, να υποβάλουν σχέδια κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, τα οποία θα εξηγούν λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση και τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από τις Μικτές Εποπτικές Ομάδες.
Τέλος, η ΤτΕ διευκρινίζεται ότι στα αποτελέσματα της άσκησης δεν περιλαμβάνουν τη θετική επίδραση από τον αναβαλλόμενο φόρο.
(Πηγή φωτογραφίας: Sooc.gr)
http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/stress_test_trapezwn_kefalaiaka_kena_se_ethnikh_trapeza_kai_eurobank.3104732.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου