Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Υπάλληλοι Περιφέρειας Αττικής σε συντονιστή Αποκεντρωμένης: Μην εγκρίνετε το νέο ΟΕΥ

dourou2

Με επιστολή του προς το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ) του ζητεί να μην εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, που το απέστειλε η περιφερειακή Αρχή Δούρου (σ.σ.: ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής).

Ο ΣΥΠΑ αναλύει τους λόγους που δεν πρέπει να πάρει το «πράσινο φως» από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης, στον οποίο απέστειλε και ένα κείμενο γνώμης του Συλλόγου. Όπως αναφέρει:
1. Ο Οργανισμός δεν έχει διάρθρωση με ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων ανά Τμήμα και Διευθύνση, προκειμένου να έχει η Περιφερειακή Αρχή «λυμένα τα χέρια της» και να «βαφτίζει» κάθε «μετακίνηση» υπαλλήλου ως κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης.
2. Όπως φαίνεται στον Οργανισμό και στα συνημμένα περιγράμματα των θέσεων ευθύνης, ισοπεδώνονται γνωστικά – επιστημονικά πεδία και επαγγελματικά δικαιώματα, αφού «αποδεσμεύονται» από αυτά θέσεις ευθύνης, προωθώντας την λογική του manager. Ισοπεδώνονται επίσης διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, αφού δεν προβλέπεται για κατάληψη θέσης ευθύνης η συνάφεια διδακτορικού τίτλου ελλείψει των πτυχίων της ειδικότητας που περιγράφεται. Απαξιώνεται επιστημονικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων.
Π.χ., στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας – στα Τμήματα Υγείας Ζώων δεν μπορεί να προϊσταται άλλη ειδικότητα από αυτή του κτηνιάτρου ή στο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου δεν μπορεί να προϊσταται άλλη ειδικότητα από αυτή του γεωπόνου ή στο Τμήμα Τοπογραφίας της Διευθύνσης Πολιτικής Γης δεν μπορεί να μην είναι τοπογράφος.
Τοποθετείται επιστημονικό δυναμικό σε άσχετα με το επιστημονικό τους πεδίο Τμήματα & Διευθύνσεις, π.χ., τους κατόχους πτυχίων ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο στα Αυτοτελή Γραφεία – Διευθύνσεις Τύπου, Διεθνών Θεμάτων, Δημοσίων Σχέσεων και Τουρισμού – Τμήμα Τουριστικής Προβολής.
Δίνεται με λίγα λόγια η δυνατότητα σε «όλους» κατάληψης «όλων» των θέσεων ευθύνης, γιατί η περιφερειακή Αρχή θέλει να έχει «λυμένα τα χέρια της», να τοποθετεί όποιον θέλει, όπου θέλει.
3. Αναγράφονται αρμοδιότητες, που δεν υφίστανται (π.χ., στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, στις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου κ.λπ.), και αρμοδιότητες οι οποίες δεν «ανήκουν» στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (π.χ., Προστασία Ορεινών Όγκων κ.λπ.) και στο ΥΠΕΚΑ (π.χ., Προστασία Περιοχών «Natura» κ.λπ.).

http://ergasianet.gr/2016/12/29/%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου