Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Aνακοίνωση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών για την ηλεκτρονική ψήφο


Έχει καταστεί πλέον προφανές ότι η εσωτερική τρόικα της συγκυβέρνησης είναι αποφασισμένη να προχωρήσει αδίστακτα στην εκτροπή η οποία θα επιτρέψει την κατάλυση της δημοκρατίας σήμερα στα ΑΕΙ και ενδεχομένως αύριο σε ολόκληρη την κοινωνία. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – πέρα από τα τεχνικά προβλήματα που παρουσίασε ήδη στην πράξη και τα οποία ακόμη και οι ειδικοί αναγνωρίζουν – αποτελεί ευθεία και προφανή παραβίαση στοιχειωδών αρχών:
 

1.    Παραβιάζει το αδιάβλητο των εκλογών, αφού το σύστημα μπορεί να παρουσιάσει και έχει ήδη παρουσιάσει ανεξέλεγκτα μη αναμενόμενα σφάλματα, όπως συνέβη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

2.    Παραβιάζει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, επιτρέποντας σε τρίτους την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας και μετατρέποντας τις εφορευτικές επιτροπές σε διακοσμητικά στοιχεία και απλούς διαβιβαστές των αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό αγνοεί ακόμη και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι εφορευτικές επιτροπές, ως όργανα της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας, θα πρέπει να έχουν πλήρη έλεγχο της διαδικασίας. 

3.    Δημιουργεί δυνατότητες για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, για χειραγώγηση της ψήφου και εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, ενώ εγείρει και σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με το απόρρητο της ψήφου. 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι πουθενά δεν υπήρξε ούτε καν προσχηματική συζήτηση πριν από τις «εκλογές» για τα μεγάλα και καίρια θέματα των ιδρυμάτων και για τη στάση που θα κρατήσουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες σε θέματα, όπως τα εξωτερικά μέλη του συμβουλίου, το σχέδιο «Αθηνά», τα δίδακτρα κ.λπ. Ακόμη και οι οπαδοί της νέας τάξης πραγμάτων στα ΑΕΙ, απέφυγαν και αποφεύγουν συστηματικά να τοποθετηθούν δημόσια και περιορίζονται σε αοριστολογίες και γενικολογίες. Έχει γίνει έτσι εμφανές, ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα καλείται να «επιλέξει» στη βάση δομών εξουσίας, αδιαφανούς συνδιαλλαγής και εξάρτησης. 

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών: 

•    Θεωρεί ότι η υπεράσπιση της δημοκρατίας και η εναντίωση στην πρωτοφανή αυτή εκτροπή είναι καθήκον όλων μας διότι η οριστική διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου αποτελεί προϋπόθεση και αποφασιστική φάση της διαδικασίας για την κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα . 

•    Καλεί τα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ (Συγκλήτους, Πρυτανικά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις) και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να αρνηθούν οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία που συνιστά ευθεία και πρόδηλη παραβίαση στοιχειωδών αρχών και καθιερώνει παρωδίες εκλογών. 

•    Καλεί όλους και όλες τις συναδέλφους που έχουν θέσει υποψηφιότητα για τα συμβούλια, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται τώρα να εκφράσουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στο δημόσιο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο, απορρίπτοντας την «εκλογή» τους μέσω αυτής της παρωδίας εκλογών. Την ίδια δυνατότητα υπεράσπισης της δημοκρατίας στα ΑΕΙ, έχουν πλέον και τα
Πρυτανικά Συμβούλια. 

•    Καλεί όλες τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που υποστηρίζουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και τη δημοκρατία, να αντιταχθούν με κάθε τρόπο σε αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις. 

•    Η Συσπείρωση απαιτεί την κατάργηση των Ν4009, Ν4076 και της υπουργικής απόφασης και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα στηρίζει και θα διασφαλίζει το δημόσιο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο υψηλού επιπέδου. 

•    Ζητά άμεση σύγκλιση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ και προτίθεται να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ, ενώ καλεί σε άμεση παραίτηση την ηγεσία της, καταγγέλλοντάς την ότι με τη στάση της όχι μόνο αποδέχεται, αλλά και ενθαρρύνει την εκτροπή, επιδεικνύοντας πρωτόγνωρη δουλικότητα απέναντι στις δυνάμεις που έχουν θέσει ως στόχο τους την κατεδάφιση του δημόσιου πανεπιστημίου και την κατάργηση των ακαδημαϊκών ελευθεριών. 

•    Θεωρεί ότι η εκτροπή που εισάγεται με τον Ν.4009/2011, τον Ν.4076/2012 και τη σχετική υπουργική απόφαση έχει σιωπηλά υποστηριχθεί ακόμη και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με διαρκείς και προσχηματικές αναβολές έχει ουσιαστικά ακυρώσει την εκδίκαση των προσφυγών από τα πανεπιστήμια δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη χειρότερες εξελίξεις. 

Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, 29 Οκτωβρίου 2012http://tsak-giorgis.blogspot.gr/2012/10/a.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου