Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Ελλάδα: Ιλιγγιώδη χρέη 618δις (367%τουΑΕΠ) ανεπαρκή τα 32δις του ταμείου ανάπτυξης

 

 Tα 32 δισεκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν το 5% των συνολικών χρεών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα… – Το συνολικό χρέος δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα 618 δισεκ. αντιστοιχεί στο 367% του ΑΕΠ της Ελλάδος για το 2020

 

Η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει σελίδα με 32 δισεκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης;
Μπορεί η οικονομία να γυρίσει σελίδα, μπορεί να μπουν οι βάσεις για να χαραχθεί το νέο οικονομικό μοντέλο της Ελλάδος ή απλά τα 32 δισεκ. θα έρθουν και θα καλύψουν τις μαύρες τρύπες των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που άφησε η ύφεση του κορωνοιού;Μπορούν τα 32 δισεκ. να δώσουν την ισχυρή ώθηση στην οικονομία ή απλά είναι μια ψευδαίσθηση, μια επικοινωνιακή φιέστα και παρόρμηση, μια ουτοπία… στην δυστοπία που βιώνει οικονομικά η χώρα;Η Ελλάδα έχει δανειστεί εκτός repos 270 δισεκ. από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

 

Η Ελλάδα για τους λόγους που πλέον είναι κατανοητοί στον κάθε έλληνα σύρθηκε και διασύρθηκε με 3 μνημόνια τα οποία άλλαξαν την πορεία της χώρας κυρίως γιατί υποχρεώθηκε σε επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις.

Η Ελλάδα προχωρούσε προ του 2010 με πολύ αργούς ρυθμούς στην αναδιάρθρωση της οικονομίας και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών δομών.
Τα 3 μνημόνια επιτάχυναν αυτές τις αλλαγές οπότε με όρους μεταρρυθμίσεων έγιναν βήματα αυτά τα 10 χρόνια λιτότητας.

Η Ελλάδα από το πρώτο μνημόνιο της εγκρίθηκε δάνειο 80 δισεκ. ευρώ από τα οποία εκταμίευσε τα 52,9 δισεκ.
Η Ελλάδα από το δεύτερο μνημόνιο της εγκρίθηκε δάνειο 144,7 δισεκ. και εκταμίευσε 141,8 δισεκ.
Η Ελλάδα από το τρίτο μνημόνιο της εγκρίθηκε δάνειο 86 δισεκ. και εκταμίευσε 61,9 δισ
Συνολικά δόθηκαν δάνεια στην Ελλάδα 310,7 δισεκ. αλλά η Ελλάδα εκταμίευσε 257 δισεκ.
Εάν σε αυτά υπολογίσουμε και τα δάνεια του ΔΝΤ που έχουν ελαχιστοποιηθεί καθώς αποπληρώνονται καθώς και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα δανείστηκε 270 δισεκ. περίπου.

Δεν άλλαξε η Ελλάδα με 270 δισεκ. δάνεια

Η Ελλάδα πήρε συνολικά 270 δισεκ. δάνεια και ταυτόχρονα είχε λάβει και 14 δισεκ. από το τελευταίο ΕΣΠΑ, μαζί με κάποιες άλλες έμμεσες στηρίξεις και χωρίς να λάβουμε υπόψη τον δανεισμό της Ελλάδος από τις δευτερογενείς αγορές ομολόγων συνολικά έφθασε ή προσέγγισε τα 300 δισεκ.
Από αυτά ορισμένα δάνεια π.χ. του ΔΝΤ εξοφλούνται.
Εν τω μεταξύ η Ελλάδα από τα δάνεια αυτά περίπου 48,2 δισεκ. τα χρησιμοποίησε για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών η αξία των οποίων σήμερα είναι 1 δισεκ. ευρώ.
Η Ελλάδα με 270 δισεκ. από τα μνημόνια δεν άλλαξε, η χώρα πήρε μια καλύτερη κατεύθυνση, άρχισε η οικονομία να ανακάμπτει αλλά δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο ή το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδος με 270 δισεκ. θα αλλάξει με τα 32 δισεκ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Τα 32 δισεκ. θα κλείσουν τρύπες και θα συντηρήσουν την εύθραυστη ελληνική οικονομία

Δεν θα πρέπει να καλλιεργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι με 32 δισεκ. μπορεί να αλλάξει ουσιωδώς η Ελλάδα.
Θα διαψευστεί αυτή η προσδοκία.
Τα 32 δισεκ ευρώ εκ των οποίων τα 13 δισεκ. σε δάνεια θα έρθουν να θεραπεύσουν τις πληγές της εθνικής οικονομίας που άφησε η ύφεση δημιουργώντας πραγματική κεφαλαιακή τρύπα κοντά στα 20 δισεκ. συμπεριλαμβανομένων δημοσιονομικού ελλείμματος στα 13-14 δισεκ. ευρώ και καταβολής τόκων για το χρέος 5,5 δισεκ.
Τα 32 δισεκ. θα χορηγούνται μέσω μηχανισμών αξιολόγησης, θα απαιτούνται μεταρρυθμίσεις και έναντι αυτών η Ελλάδα θα εκταμιεύει αλλά στην πράξη… 270 δισεκ. δεν εκταμίευσε η Ελλάδα και η οικονομία συνεχίζει να στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια.

Το χρέος στα 365 δισεκ. και μια αναιμική ανάκαμψη το 2021

Με χρέος 365 δισεκ., μια αναιμική ανάκαμψη το 2021 στο 2% με 2,8%, και από το τέλος του 2021 σταδιακή επιστροφή στην δημοσιονομική προσαρμογή δηλαδή από το 2022 πρωτογενή πλεονάσματα είναι προφανές ότι ελάχιστα μπορούν να γίνουν.
Κατά την ανάλυση του πλαισίου των μεταρρυθμίσεων και των κλάδων στα οποία θα εστιάσουν τα 32 δισεκ. από τον αρμόδιο για τον χειρισμό των κονδυλίων Θεόδωρο Σκυλακάκη αναμένεται μια τεχνοκρατική μεθόδευση ώστε οι διαδικασίες να είναι διαφανείς.
Ωστόσο τα 32 δισεκ. δεν αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδος, δεν μπορούν να δημιουργήσουν δυναμική.
 Τα 32 δισεκ. είναι ελάχιστη δύναμη πυρός, χρειάζονται οι τράπεζες

Το 2007 ή 2008 οι ελληνικές τράπεζες χορηγούσαν 25 δισεκ. δάνεια ετησίως και σημειωνόταν πραγματική πιστωτική επέκταση καθώς οι νέες χορηγήσεις ήταν πολλαπλάσιες των αποπληρωμών.
Τότε η Ελλάδα στηρίχθηκε επαρκώς άλλο εάν όλα κατέληξαν στην χοάνη της κατανάλωσης, της ασύστολης κατανάλωσης.
Τα 25 δισεκ. δάνεια του 2007 ή 2008 είναι πολλαπλάσια των 7 δισεκ. δανείων και επιχορηγήσεων που θα λαμβάνει η Ελλάδα σε ετήσια βάση από το 2022 – εξαίρεση αποτελεί το 2021 λόγω των καθυστερημένων εκταμιεύσεων -.
Μην τρέφονται αυταπάτες, τα 32 δισεκ. είναι ελάχιστη οικονομική υποστήριξη σε μια παθογενή, με σοβαρές ελλείψεις εθνική οικονομία.
Η Ελλάδα σε τριμηνιαία βάση μπορεί να παράγει 45 δισεκ. ΑΕΠ σε μέσους όρους η βελτίωση θα είναι ελάχιστη και ουσιαστικά δεν θα ξεπεράσει σε ετήσια βάση το 1,2% με 1,4% θετικής επίδρασης στην αύξηση του ΑΕΠ από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συμπέρασμα

Τα 32 δισεκ. είναι μικρή δύναμη πυρός, που δεν πρόκειται να βελτιώσουν ουσιωδώς την εθνική οικονομία, δεν θα αλλάξουν τον ρου της ελληνικής οικονομικής ιστορίας και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει όταν δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ανέρχεται
-σε 365 δισεκ. το δημόσιο χρέος,   
-106 δισεκ ευρώ χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία
-147 δισεκ χρέος του ιδιωτικού τομέα σε τράπεζες
-Σύνολο 618 δισεκ. ευρώ
Τα 32 δισεκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν το 5% των συνολικών χρεών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα…
Το 5% είναι ένα ασήμαντο ποσοστό… απέναντι σε ένα βουνό χρεών…
Το συνολικό χρέος δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα 618 δισεκ. αντιστοιχεί στο 367% του ΑΕΠ της Ελλάδος για το 2020 στα 168 δισεκ. ευρώ.


https://iskra.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%b4%ce%b7-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-618%ce%b4%ce%b9%cf%82-367%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%b5%cf%80-%ce%b1%ce%bd%ce%b5/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου