30 Νοέμβρη 1943: Οι ταγματαλήτες εκτελούν τους ανάπηρους πολέμου της Αλβανίας