Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Κακοί Έμποροι


Wilhelm Lehmbruck 1917

Κύριεάνθρωποι απλοί

π
ουλούσαμε υφάσματα,


(
κι η ψυχή μας

είταν το ύφασμα που δεν ταγό

ρασε κανείς).

Την τιμή δεν κανονίζαμε απ' την ούγια

η πηγή και τα ρούπια είταν σωστά


τα ρετάλια δεν τα δώσαμε μισο

τιμίς ποτέ
 
η αμαρτία μας.

Είχαμε μόνο ποιότητας πραμάτεια.

Έφτανε στη ζωή μας μια στενή γωνιά

ιάνουν στη γη μας λίγο τόπο τα πολύτιμα-.

Τώρα με την ίδια πήχη που μετρήσαμε

μέτρησε μας· δε μεγαλώσαμε το εμπορικό μας·

Κύριεσταθήκαμε έμποροι κακοί!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου