Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Τροπολογία για την χρηματοδότηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑΤην τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3614/2007, σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και πληρωμών πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επισυναπτόμενη στο νομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, οι προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μπορούν να κατάσχονται, να παρακρατούνται, ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου, και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Παράλληλα, για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, τροποποιείται ο νόμος 3908/2011 ως εξής:

Αυξάνεται από 40% σε 60%, το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και των δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου - στη δε περίπτωση των νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 10%. Αυξάνεται επίσης από 15 εκ. ευρώ σε 20 εκ. ευρώ, το όριο των προβλεπόμενων ενισχύσεων που δύναται να παρασχεθούν εντός τετραετίας, για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αναφορικά με επενδυτικά σχέδιο που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ακόμη αναστέλλεται για δύο χρόνια, η υποχρέωση για την υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης, κατά τη φάση υποβολής της πρότασης επενδυτικού σχεδίου. Παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής του επενδυτικού φακέλου, ο οποίος δεν υπήχθη στην προβλεπόμενη επενδυτική περίοδο, λόγω εξαντλήσεως των σχετικά διαθεσίμων πόρων της περιόδου αυτής, χωρίς την εκ νέου υποχρέωση υποβολής παραβόλου.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου