Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΠΦΠ

Η επίσημη ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ότι το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων οδηγείται σε κλείσιμο. Πρόσφατα δημιουργήθηκε μια τριμελής επιτροπή από το Πανεπιστήμιο Πατρών για να εξετάσει το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την ισοτιμία με αυτά των Μηχανικών Περιβάλλοντος και την ένταξη των αποφοίτων στο ΤΕΕ.
Το πόρισμα της επιτροπής όχι μόνο δεν κατοχυρώνει τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων με τα αντίστοιχα του Μηχανικού Περιβάλλοντος αλλά κινείται σε μια βάση ή οποία δημιουργεί επιπλέον αμφιβολίες για την ιδιότητα των αποφοίτων, καθώς μεταξύ άλλων δεν θα ανήκουν σε κάποια ‘ενεργή’ κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), συνεπώς οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας πάνω στο αντικείμενο σπουδών μας θα είναι λιγοστές ως ανύπαρκτες.
Είναι απαράδεκτη η χρονική στιγμή που το πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε να λύσει το διαχρονικό πρόβλημα των αποφοίτων δίνοντας ‘ψίχουλα’ και ενισχύοντας του φόβους μας για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εις βάρος των φοιτητών οι οποίοι διεκδικούν με δράσεις εδώ και δυο εβδομάδες την ισχυροποίηση του τμήματος τους και όχι το κλείσιμο του.
Στις 23/2/19 οι απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων (μετονομάζεται σε Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) και του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στην Χίο έγιναν δεκτοί στο ΤΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι από τα Πολυτεχνικά τμήματα που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο ΤΕΕ το τμήμα ΔΠΦΠ αν και πληρούσε εξ’ αρχής πολλές από τις απαιτήσεις του και παρά τις προσαρμογές που έγιναν στο πρόγραμμα σπουδών, οι διπλωματούχοι απόφοιτοί του δεν θα είναι μέλη του ΤΕΕ, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Με δεδομένη των απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αναδιάρθρωση και ανασχεδιασμό σχολών και τμημάτων στην Δυτική Ελλάδα θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε το διαχρονικό αίτημα των αποφοίτων οπού είναι η μετονομασία του τμήματος σε τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.
Είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας και εξέλιξης του τμήματος ΔΠΦΠ, άρα και η ύπαρξη τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στη Δυτική Ελλάδα. Εφόσον αυτό θα εγγυάται το βιώσιμο μέλλον της, ειδικά σε μία περιφέρεια που γεωμορφολογικά έχει τους περισσότερους υδατικούς πόρους στην χώρα.
24/2/2019
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου